21 มีนาคม 2562 ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษสาหัส ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/402932

ปภ.สรุปสถานการณ์แล้ง “ร้อยเอ็ด-ศรีสะเกษ” สาหัสประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว ส่วนอีก 9 จังหวัดได้รับผลกระทบวาตภัยเดือดร้อน 595 หลัง สังเวย 1 ศพ ขณะ 7 จังหวัดเหนือฝุ่นลดลง แต่ยังเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศระดับส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ อำเภอแม่สายเชียงราย ยังวิกฤติระดับสีแดง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กระทรวงมหาดไทยแถลงสรุปสถานการณ์ภัยแล้งว่าขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยมีจังหวัดประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว 2 จังหวัด 5 อำเภอ 7 ตำบล 53 หมู่บ้านได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 2 อำเภอคือ อำเภอเมืองสรวง และอำเภอสุวรรณภูมิ 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน และ จังหวัดศรีสะเกษ ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง รวม 7 ตำบล 43 หมู่บ้าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งมีประสิทธิภาพ ปภ.ประสานจังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบ พร้อมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชน ด้วยการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำต้นทุนและสำรวจความต้องการใช้น้ำในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน ให้แจ้งเตือนเกษตรกรงดปลูกพืชฤดูแล้ง ใช้น้ำอย่างประหยัด ยังสรุปสถานการณ์พายุฤดูร้อน หลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกคำเตือนก่อนหน้านี้ว่า ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 มีนาคม มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 9 จังหวัดได้แก่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ลำปาง แพร่ พะเยา ลำพูน อุตรดิตถ์ และน่าน รวม 16 อำเภอ 31 ตำบล 71 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 595 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนลดลง แต่ยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจ.ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และนครราชสีมา ปภ.จึงประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมรับมือพายุฤดูร้อนตลอด 24 ชั่วโมง และออกคำเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากสถานการณ์ภัย นอกจากนี้ได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือPM 2.5 นายชยพลเปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลคุณภาพอากาศกับกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เวลา 05.00 น.วันเดียวกันพบว่า มีจังหวัดที่มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณฝุ่น PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐาน 100 รวม 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ที่ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดลำปาง ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดพะเยา ที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดตาก ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด โดยสถานการณ์ในภาพรวมมีค่า PM 2.5 ระหว่าง 51– 130 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 10 ระหว่าง 69 – 167 มคก./ลบ.ม. และ AQI มีค่าระหว่าง 101 – 240 ซึ่งคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือระดับสีส้ม ทั้งนี้ มีจังหวัดที่คุณภาพอากาศระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือระดับสีแดง ได้แก่ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศดีขึ้น ฝุ่นเกินมาตรฐานเล็กน้อย หลังมีลมและฝนตกลงมาช่วยให้หมอกควันหายไปบ้าง แต่เจ้าหน้าที่ยังคุมเข้มการเผาหลังพบจุดความร้อนทั่วภาคเหนือกว่า 300 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ ล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จับกุมชายวัย 56 ปี พร้อมไฟแช็ก บริเวณป่าห้วยเรือ อำเภอพร้าว หลังเกิดไฟลุกไหม้แนวป่าเป็นบริเวณกว้าง จึงเข้าสกัดดับไฟ ก่อนควบคุมตัวไปดำเนินคดี โดยอ้างว่าจุดไฟเผาหญ้าในสวนของตัวเอง แต่ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่า เนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ นับเป็นมือเผารายที่ 3 ของเชียงใหม่ที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ด้านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุดรธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี จันทบุรี และหน่วยฯหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง ฝุ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ และยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว และอ่างเก็บน้ำกระเสียว ด้านหน่วยฯ พิษณุโลกขึ้นปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บด้วยภารกิจเมฆเย็นด้วยเครื่องบิน Super King Air ช่วยยับยั้งพายุลูกเห็บและทำให้มีฝนตกเล็กน้อยในจังหวัดตากและกำแพงเพชร โดยไม่พบรายงานว่ามีลูกเห็บตกพื้นที่เป้าหมาย